Transliteration and Translation in Malayalam

Syriac Text Transliteration and Translation in English Glossory
M’šab’hīnan lāk mahyānan
Am tōmā šlīhā āwūn
Danhar šrāgā daswart̠ā
B’ainayn hešōkāt̠ā.

(Along with St. Thomas, our father, we glorify you, O our life-giver, for enlightening our darkness-filled eyes with the light of the Gospel.)

*********************

Mawdēnan l’geliyānāk
Ammē(h) d’lā pūlāgā
Wāmrīn d’lā šalwā
Mār(y) wālāh(y) Mār(y) wālāh(y)

(Along with him, without doubt, we praise your revelation; and constantly we recite: “My Lord, and my God,” “My Lord, and myGod.”   )

M’šab’hīnan = we praise
Lāk = you
 Mahyānan = life giver; Am = with
tōmā = Thomas
slīhā = apostle
āwūn = our father
Danhar = who elightene
šrāgā = light
daswart̠ā = of the Good News
B’ainayn = in our eyes
 Hešōkāt̠ā = darkness 

*************
Mawdēnan = we praise
l’geliyānāk = your revelation
Ammē(h) = with him 
d’lā = without
pūlāgā = doubt
Wāmrīn = we proclaim
d’lā = without; šalwā = end
Mār(y) = my Lord
Wālāh(y) = and my God 

Transliteration in Malayalam Translation in Malayalam

മ് ശബ് ഹീനൻ ലാക് മഹ് യാനൻ

അം തോമാ ശ്ലീഹാ ആവൂൻ

ദന്ഹർ ശ്രാഗാ ദസ് വർസാ

ബ് ഐനൈൻ ഹെശോകാസാ

മൗദേനൻ ല് ഗെല് യാനാക്

അമ്മേ ദ് ലാ പൂലാഗാ

വാമ് റീൻദ് ലാ ശൽവാ

മാർ വാലാഹ് മാർ വാലാഹ്

സുവിശേഷ വിളക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മിഴികളിൽ കൊളുത്തി, ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചവനേ , ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് തോമാശ്ലീഹാ യോടൊപ്പം നിന്നെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. നിന്റെ വെളിപാടിനെ അവനൊപ്പം, സംശയമേതുമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നു. ഇടവിടാതെ ഞങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നു. മാർ വാലാഹ് മാർ വാലാഹ് !


Transliteration and Translation in Malayalam

Available resources

# Available resources
1.

(PDF)


( MP3 )

2.

St. Thomas Chant (Syriac) : Pdf - (Music Notation )

  • Concept: Fr. Cyriac Madathil, CMI & Bro. Thomas Kappil Puthusseril, CMI
  • Lyrics: Rithin Chilampattusseril
  • Music: Joseph J. Palackal, CMI.
  • Transcription: D. Sebastian Ottaplackal
St. Thomas Chant (Syriac) : Music score (MP3 )

Available resources

Available resources

( MP3 )

St. Thomas Chant (Syriac) :
Music score (MP3 )
Available resources

(PDF)

St. Thomas Chant (Syriac) : Pdf - (Music Notation )

  • Concept: Fr. Cyriac Madathil, CMI & Bro. Thomas Kappil Puthusseril, CMI
  • Lyrics: Rithin Chilampattusseril
  • Music: Joseph J. Palackal, CMI.
  • Transcription: D. Sebastian Ottaplackal

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1. St. Thomas Anthem in SCOTLAND . SMYM Hamilton Sings M'Sabhinan Video AP 330
2. St. Thomas Chant by The CMI Novices, Christ the King Monastery, Karukutty Video AP 331
3. 'Mshabheenan' a prospective anthem for the St. Thomas Christians by MOC Video AP 334
4. St Thomas Anthem in male choral voices at Vadavathoor Seminary. Unusual Video AP 336

Copyright

Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print   Email